ddd

شرکت پردازشگران عصراطلاعات در دهه 70

ddd

شرکت پردازشگران عصراطلاعات در دهه 70 شمسی فعالیت خود را با اخذ مجوز از شورایعالی انفورماتیک در زمینه IT آغاز کرد و از سال 78 تا کنون بعنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید کننده انواع برج های فلزی از قبیل دکل های مخابراتی مهاری و خود ایستا، سازه های فلزی روشنایی و ترافیکی، برج های انتقال نیرو مشغول به کار می باشد. ارائه اطلاعات فنی، طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی با تکیه بر داشتن کارشناسان مجرب و ماشین آلات تولید، باعث شده تا این شرکت به عنوان یکی از شرکت های معتبر و خوش نام در صنایع مربوطه شناخته شود. در سال 1386، شرکت پردزاشگران عصر اطلاعات كارخانه توليد انواع دكل هاي مخابراتي و سازه هاي فلزي خود را راه اندازی نموده است و افتخار دارد که با رعایت نمودن کلیه استانداردهای ملی و بین المللی، جزء معدود تولید کنندگان سازه های فلزی باشد که توانسته است از وزارت صنایع جمهوری اسلامی ایران مجوز ساخت و تولید، مونتاژ و راه اندازی انواع برج های مخابراتی، انتقال نیرو، روشنایی را اخذ نماید.

نویسنده : مسلم برهانی
نظرات
چارت سازمانی
برچسپ ها
تاریخ

شرکت پردازشگران عصراطلاعات در دهه 70

ddd

شرکت پردازشگران عصراطلاعات در دهه 70 شمسی فعالیت خود را با اخذ مجوز از شورایعالی انفورماتیک در زمینه IT آغاز کرد و از سال 78 تا کنون بعنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید کننده انواع برج های فلزی از قبیل دکل های مخابراتی مهاری و خود ایستا، سازه های فلزی روشنایی و ترافیکی، برج های انتقال نیرو مشغول به کار می باشد. ارائه اطلاعات فنی، طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی با تکیه بر داشتن کارشناسان مجرب و ماشین آلات تولید، باعث شده تا این شرکت به عنوان یکی از شرکت های معتبر و خوش نام در صنایع مربوطه شناخته شود. در سال 1386، شرکت پردزاشگران عصر اطلاعات كارخانه توليد انواع دكل هاي مخابراتي و سازه هاي فلزي خود را راه اندازی نموده است و افتخار دارد که با رعایت نمودن کلیه استانداردهای ملی و بین المللی، جزء معدود تولید کنندگان سازه های فلزی باشد که توانسته است از وزارت صنایع جمهوری اسلامی ایران مجوز ساخت و تولید، مونتاژ و راه اندازی انواع برج های مخابراتی، انتقال نیرو، روشنایی را اخذ نماید.

نویسنده : مسلم برهانی
نظرات
چارت سازمانی
برچسپ ها
تاریخ

شرکت پردازشگران عصراطلاعات در دهه 70

ddd

شرکت پردازشگران عصراطلاعات در دهه 70 شمسی فعالیت خود را با اخذ مجوز از شورایعالی انفورماتیک در زمینه IT آغاز کرد و از سال 78 تا کنون بعنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید کننده انواع برج های فلزی از قبیل دکل های مخابراتی مهاری و خود ایستا، سازه های فلزی روشنایی و ترافیکی، برج های انتقال نیرو مشغول به کار می باشد. ارائه اطلاعات فنی، طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی با تکیه بر داشتن کارشناسان مجرب و ماشین آلات تولید، باعث شده تا این شرکت به عنوان یکی از شرکت های معتبر و خوش نام در صنایع مربوطه شناخته شود. در سال 1386، شرکت پردزاشگران عصر اطلاعات كارخانه توليد انواع دكل هاي مخابراتي و سازه هاي فلزي خود را راه اندازی نموده است و افتخار دارد که با رعایت نمودن کلیه استانداردهای ملی و بین المللی، جزء معدود تولید کنندگان سازه های فلزی باشد که توانسته است از وزارت صنایع جمهوری اسلامی ایران مجوز ساخت و تولید، مونتاژ و راه اندازی انواع برج های مخابراتی، انتقال نیرو، روشنایی را اخذ نماید.

نویسنده : مسلم برهانی
نظرات
چارت سازمانی
برچسپ ها
تاریخ